Gadu Gady

Wychowanie dwujęzyczne to mnóstwo korzyści dla rozwoju dziecka Dwujęzyczność pozwala na rozwój inteligencji interpersonalnej - lepsze rozpoznanie potrzeb swoich oraz innych ludzi, a także precyzyjniejsze nazywanie uczuć i stanów emocjonalnych. Codzienny kontakt z dwoma językami skutkuje funkcjonowaniem w dwóch kulturach, co przekłada się na lepsze kontakty z otoczeniem. R O Z W Ó J E M O C J O N A L N Y K O R Z Y Ś C I Z D R O W O T N E Wyniki badań wskazują, że mózg osób wielojęzycznych później się starzeje, co zapobiega rozwijaniu się demencji oraz choroby Alzheimera. W S T Ę P D O K A R I E R Y Z A W O D O W E J Doskonała znajomość języka obcego gwarantuje świetny start w pracy zawodowej - zwiększa szanse na zatrudnienie w międzynarodowych przedsiębiorstwach, karierę w placówkach dyplomatycznych, mediach czy jako tłumacz. P R Z E W A G A W S P O S O B I E M Y Ś L E N I A Dwa słowa na określenie jednego przedmiotu czy zjawiska pozwalają poszerzać horyzonty myślowe. Osoby wielojęzyczne mają zdolność lepszego planowania oraz myślenia abstrakcyjnego, co wpływa na łatwość uczenia się kolejnych języków. Osoby dwujęzyczne osiągają nieco wyższe wyniki w testach na inteligencję niż jednojęzyczne. Badania naukowe wskazują, że struktura inteligencji bilingiwstycznych dzieci jest bardziej złożona i wielostronna. W Y Ż S Z Y I L O R A Z I N T E L I G E N C J I Dwujęzyczność ma pozytywny wpływ na kreatywność oraz fantazję i polot w sposobie myślenia. Dzieci są bardziej wyczulone na relacje semantyczne i gramatyczne oraz niuanse językowe. W I Ę K S Z A K R E A T Y W N O Ś Ć 8

RkJQdWJsaXNoZXIy NjE0MzI=