13 maja 2022

Ogólnopolski Program Dwujęzyczności Przedszkolnej GADU GADY

Nowatorski, licencjonowany program nowoczesnej edukacji dwujęzycznej, skierowany do placówek przedszkolnych publicznych i prywatnych, do wychowawczyń i wychowawców, a także do rodziców i innych opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym. 

Licencja GADU GADY to:

– dostęp do autorskiej, wielokrotnie nagradzanej metody nauczania

– unikalne materiały dydaktyczne do wykorzystania w przedszkolu i w domu

– regularne wsparcie pedagogiczne i językowe dla Wychowawców i Rodziców, korzystających z Programu w edukacji dwujęzycznej swoich małych podopiecznych

Darowizna

Zapraszamy wszystkich, którym bliskie są cele i idea Fundacji o wsparcie finansowe chociażby najmniejszą kwotą.

Przekaż darowiznę