15 sierpnia 2016

Strategia Dwujęzyczności Domowej

Jednym z kluczowych projektów Fundacji jest wdrożenie i promocja Strategii Dwujęzyczności Domowej, której zadaniem jest wspieranie rodziców, jako kluczowych uczestników procesu edukacji językowej.

I. BENEFICJENCI

Adresatami projektu są rodzice dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Rodzice (25-45 lat) gotowi na większe zaangażowanie w edukację językową dzieci, świadomi wagi uczenia się języków, przekonani o korzyściach wynikających z zerwania z tyranią perfekcjonizmu, obsesją błędu językowego i traumą poprawności językowej.

II. OPIS

Strategia Dwujęzyczności Domowej oddaje w ręce rodziców odpowiedzi na pytanie, jak wspierać naukę języka angielskiego u dziecka? Z jakich rozwiązań i narzędzi skorzystać? Jak przełamać wewnętrzny lęk i barierę? Na jakie wsparcie mogą liczyć rodzice/opiekunowie, gdzie szukać wskazówek ekspertów, a gdzie okazji do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z innymi? W przypadku języka obcego rodzice/opiekunowie obawiają się, że skoro sami go dobrze nie znają, nie będą umieli pomóc. Ale to właśnie ich wsparcie i czas poświęcony dzieciom zachęca je do dalszej nauki i pomaga pokonywać trudności. Autorzy projektu na podstawie doświadczeń, ogólnodostępnych badań oraz znajomości środowiska alarmują o potrzebie zaangażowania rodzica jako kapitału społecznego nowoczesnej szkoły, który nie był i nadal nie jest zauważany, doceniany i wykorzystany podczas tworzenia w Polsce klimatu sprzyjającego nauce języków.

III. CELE WDROŻENIA STRATEGII DWUJĘZYCZNOŚCI DOMOWEJ

Ogólne:

  • podniesienie ogólnego poziomu znajomości języka angielskiego u dzieci
  • uświadomienie Polakom wagi znajomości języków jako przepustki do mobilności, nowoczesnej edukacji i atrakcyjnej ścieżki językowej
  • zerwanie z towarzyszącą od lat barierą językową Polaków

Szczegółowe:

  • włączenie rodziców/opiekunów do procesu edukacji językowej
  • wyposażenie rodziców/opiekunów w nowe umiejętności i narzędzia
  • przygotowanie rodziców/opiekunów (bez znajomości języka angielskiego) do wdrożenia idei Strategii Dwujęzyczności

Darowizna

Zapraszamy wszystkich, którym bliskie są cele i idea Fundacji o wsparcie finansowe chociażby najmniejszą kwotą.

Przekaż darowiznę