12 sierpnia 2016

Read On!

Cele projektu:

  • Rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych oraz umiejętności kluczowych w XXI wieku
  • Wspieranie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci
  • Wychodzenie naprzeciw specjalnym potrzebom edukacyjnym
  • Wsparcie szkół zgodnie z założeniami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020

Start projektu
Październik 2016 r.

Chcesz poznać zasady realizacji projektu?

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJE
3 października 2016 | Lublin
4 października 2016 | Kraków
5 października 2016 | Wrocław
6 października 2016 | Poznań
7 października 2016 | Gdańsk
8 października 2016 | Warszawa

Rejestracja rozpocznie się 10 września 2016 r.

Szczegóły i rejestracja na stronie:
www.oup.com/elt/readon-poland


Partnerzy projektu:

Darowizna

Zapraszamy wszystkich, którym bliskie są cele i idea Fundacji o wsparcie finansowe chociażby najmniejszą kwotą.

Przekaż darowiznę