loading

Fundacja

Fundacja Rozwoju Edukacji Językowej to konsorcjum czołowych ekspertów, instytucji i firm, których wspólną misją jest tworzenie i upowszechnianie standardów jakościowych w nauce języków, promowanie różnojęzyczności, wielokulturowości i mobilności obywateli w każdym wieku.
Fundacja inicjuje i wspiera wszelkie działania na rzecz wyrównywania i zwiększania szans Polaków na rynku pracy poprzez podnoszenie ich kwalifikacji językowych.