5 sierpnia 2016

O fundacji

Fundacja Rozwoju Edukacji Językowej

Nasza misja

Fundacja inicjuje i wspiera wszelkie działania na rzecz wyrównywania i zwiększania szans Polaków na rynku pracy poprzez podnoszenie ich kwalifikacji językowych.

Cele fundacji

  • Tworzenie i upowszechnianie standardów jakościowych w nauce języków obcych i szeroko rozumianej edukacji językowej.
  • Promowanie różnojęzyczności, wielokulturowości i wymiaru europejskiego w nauce języków obcych, edukacji i kulturze.
  • Uświadamianie społeczeństwu cywilizacyjnego wymiaru uczenia się języków obcych.
  • Wspieranie wszelkich form edukacji językowej, w tym rodziców, jako kluczowych uczestników procesu edukacji językowej.
  • Wspieranie inicjatyw związanych z edukacją językową, lokalnych, regionalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych.
  • Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych w nauczaniu języków obcych na obszarach i w grupach defaworyzowanych.
  • Wspieranie i promowanie rozwoju zawodowego nauczycieli w zakresie znajomości języków obcych.

Dane rejestrowe

Fundacja Rozwoju Edukacji Językowej
ul. Białobrzeska 15 lok 21 03-370 Warszawa

NIP 113-28-90-480 |  REGON 361584518

Nr KRS 0000559033
Zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Edukacji Językowej
ul. Białobrzeska 15/21, 02-370 Warszawa

tel. + 48 510 400 000  |  e-mail: kontakt@frej.org.pl

Nr konta bankowego

mBank S.A.
70 1140 2004 0000 3902 7572 4751

Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

Statut Fundacji

Pobierz

Darowizna

Zapraszamy wszystkich, którym bliskie są cele i idea Fundacji o wsparcie finansowe chociażby najmniejszą kwotą.

Przekaż darowiznę