12 sierpnia 2016

Darowizna

[insert_php]
@session_start();

$pos_id = 218841;
$session_id = session_id();
$pos_auth_key = 'u72js4X’;
$ts = strtotime(date(„Y-m-d H:i:s”));
$key1 = '439c8c18fe433c7e91c9a2ef4c5319d8′;
$key2 = ’81b7065835b8011dde385105ea5a6456′;
$client_ip = $_SERVER[’REMOTE_ADDR’];
[/insert_php]

Wpłać 10, 20, 50, 100 złotych lub wpisz inną kwotę w polu „Kwota”

Podaj dowolne „Imię” i „Nazwisko” jeśli chcesz dokonać wpłaty anonimowej

W ciągu roku możesz dokonać dowolnej liczby darowizn na dowolną kwotę, jednakże ze względów bezpieczeństwa transakcji internetowych, jednorazowa wpłata nie może przekroczyć 2500 zł

Darowiznę można również wpłacić bezpośrednio na nasze konto bankowe:
70 1140 2004 0000 3902 7572 4751

Bardzo dziękujemy za wsparcie naszej działalności!

Darowizna

Zapraszamy wszystkich, którym bliskie są cele i idea Fundacji o wsparcie finansowe chociażby najmniejszą kwotą.

Przekaż darowiznę