5 sierpnia 2016

Forum PBJ

Forum PBJ to wydarzenie  zainicjowane przez konsorcjum firm i organizacji działających w branży nauczania języków obcych: Macmillan Polska Sp. z o.o., ETS GLOBAL, Personnel Training Institute Sp.  z o.o., Fundacja REJ.

Cele inicjatywy:

Celem Forum jest zintegrowanie przedsiębiorców działających na rynku edukacji językowej. Uważamy, że konkurencyjność nie wyklucza współdziałania, a satysfakcja z realizowania pasji, może być źródłem sukcesu finansowego.

Inicjatywa ma również na celu wspieranie przedsiębiorców na rynku usług edukacji językowej w obszarze marketingu, finansów, strategii działania i etyki.

W trakcie konferencji pokażemy, jak rozszerzyć portfolio usług i wyróżnić się na lokalnym rynku. Ważnym tematem będzie pozyskiwanie funduszy europejskich na rozwój szkół językowych i pozyskiwanie nowych klientów.

Zwrócimy także uwagę na czynniki instytucjonalno -społeczne, które kreują popyt na usługi edukacyjne.

Odpowiemy na pytanie jakie instytucje i kiedy są zwolnione z opodatkowania VAT.

Chcemy pobudzić przedsiębiorczość, uczulimy na etyczne aspekty działania w branży, będziemy wspólnie szukać korzyści z integracji przedsiębiorców w środowisku branży językowej.

Zapraszamy:

 • Właścicieli i menadżerów prywatnych szkół językowych
 • Franczyzobiorcy i franczyzodawcy
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą związaną z nauczaniem języków obcych
 • Oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności w obszarze edukacji językowej

Czas i miejsce:

Pierwsze Forum odbędzie się w Warszawie, 5 listopada 2016 roku
w siedzibie NOT przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5

Przewidywana liczba uczestników: 300 osób

Przewidywana rezerwowa liczba uczestników: 100 osób

Dla zarejestrowanych uczestników zapewniamy:

 • możliwość udziału w merytorycznie i praktycznie przygotowanych panelach tematycznych
 • możliwość kuluarowej wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami forum
 • możliwość nawiązania nowych zanajomości i kontaktów biznesowych
 • atrakcyjne materiały konferencyjne
 • przerwy kawowe i poczęstunki
 • certyfikat uczestnictwa
 • możliwość zrzeszenia się w Izbie Handlowej Szkół Językowych

Rejestracja:

Rejestracja została zakończona. W pilnych sprawach związanych z uczestnictwem prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@frej.org.pl

 


 

Darowizna

Zapraszamy wszystkich, którym bliskie są cele i idea Fundacji o wsparcie finansowe chociażby najmniejszą kwotą.

Przekaż darowiznę