13 lutego 2017

Harmonogram

09.30 – 10.00      Rejestracja uczestników + kawa
 

10.00 – 10.45

 

Joanna Femiak
Nauczyciel – to brzmi dumnie!  Czyli blaski i cienie nauczania dzieci w szkole językowej (i nie tylko)

Przed nauczycielem stoją ciągle nowe wyzwania, takie jak specjalizacja metodyczna, zaburzenia i dysfunkcje wśród dzieci, ambitni rodzice i zmiany organizacyjne w szkole.
Jak zadbać o swoje kompetencje, jak zadbać o swój rozwój zawodowy, w jakim kierunku zmieniają się szkoły językowe jako miejsca pracy, na co zwracać uwagę przy podejmowaniu współpracy – na te i kila innych odpowiemy sobie podczas naszego spotkania.

10.45 – 11.45 Karolina Kotorowicz-Jasińska
Nowa szkoła – nowe wyzwania. O zmianach w podstawie programowej i ich praktycznych konsekwencjach

Kolejna reforma szkolnictwa budzi silne emocje od samego momentu jej zapowiedzi, bowiem konsekwencje administracyjne i merytoryczne dotkną wszystkich nauczycieli języków obcych. Już 1 września 2017 roku wejdzie w życie nowa podstawa programowa do języków obcych, która wprowadzi ważne zmiany i wpłynie na sposób, w jaki nauczamy języka obcego, zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych.
Podczas sesji pokażę Państwu:

  • Jakie metody nauczania będą szczególnie ważne, aby osiągnąć cele i wymagania zapisane w nowej podstawie
  • które umiejętności językowe należy szczególnie rozwijać
  • które techniki i typy ćwiczeń warto zastosować
  • na jakie elementy należy położyć nacisk w nauce dzieci i nastolatków, mając na uwadze kształt nowego egzaminu z języka obcego po klasie VIII.
11.45 – 12.00 Przerwa na kawę
 

12.00 – 13.00

 

Anna Jadach

Dysfunkcje rozwojowe wieku szkolnego, co niepokoi i jak sobie z tym radzić
Trudności dzieci w okresie szkolnym dotyczą przetwarzania, przypominania lub przekazywania informacji. Nieprawidłowości te przejawiają się w sferze emocjonalnej (trudności w radzeniu sobie ze smutkiem, złością, apatią, bezradnością, lękiem), w zachowaniu (w tym zachowaniem antyspołecznym) oraz w postrzeganiu siebie (niska samoocena i zaaklimatyzowanie się w grupie rówieśniczej). Najpoważniejsze konsekwencje tych niepowodzeń to neurotyczny rozwój osobowości lub wystąpienie zaburzeń motywacji – zniechęcenie do nauki i brak zainteresowania kontaktami z rówieśnikami.

Podczas wystąpienia zastanowimy się jak nauczyciele i wychowawcy mogą wspierać dziecko w prawidłowym rozwoju. Szczegółowo poruszymy następujące zagadnienia:
– jakie działania należy podjąć, aby łagodzić pobyt w szkole ucznia z trudnościami
– jak wspierać i motywować dziecko do systematycznej pracy
– jak współpracować z rodzicami oraz nauczycielami bezpośrednio uczestniczącymi  w procesie terapeutycznym.

13.00 – 14.00 Marcin Korowaj:

Zachowania dzieci – jak je rozumieć, czyli rzecz o stylach przywiązania

Podstawą rozwoju dzieci jest więź, a sposób jej kształtowania wpływa na postrzeganie siebie, świata oraz innych ludzi. Rodzaj więzi ma znaczenie dla mechanizmów regulacji dziecięcych emocji w grupie, w klasie, w szkole.
Style przywiązania, ujęte w typologie- to próba uporządkowania sposobów budowania więzi, pomagają  w zrozumieniu ucznia i w doborze adekwatnych reakcji przez nauczycieli. Na wykładzie dowiedzą się Państwo:

  • czym są style przywiązania i jak wpływają na zachowania dzieci
  • kto ma wpływ na budowanie więzi i jak wiedza o tym może pomóc w pracy z uczniem
  • jaką rolę może pełnić nauczyciel w kontekście więzi i stylów przywiązania.
14.00 – 15.00 Przerwa na lunch we własnym zakresie
 

15.00 – 15.15

 

System kwalifikacji

 

15.00 – 15.45

 

Piotr Wardawy

Duchowość dziecka
Co zrobić, aby tchnąć dobrego ducha do pracy nauczyciela i przemienić ją w inspirujący czas spotkania z uczniem? Odkryć „Duchowość dziecka”. Sprawia ona, że dziecko w kontakcie z nauczycielem czuje się dobrze lub nie. Duchowość to świat osób, który tętni swoim życiem. To odwaga bycia sobą. Dziecko z natury potrafi być sobą, dorosły musi się tego uczyć. Duchowość dziecka jest żywa i spontaniczna. Wciska się w świat dorosłych i wymaga autentycznej obecności. Spostrzega świat przez pryzmat relacji osobowych,
a nie zawodowych. Wymaga kontaktu bez gorsetu roli. Dziecko nic nie rozumie, ale wszystko odczuwa. Dorosły wszystko rozumie, ale nic nie czuje. Stanąć z dzieckiem twarzą w twarz, bez schematów i konwencji pozwala dostrzegać i rozumieć to, co się odczuwa. Nauczyciel uczy dziecko swojego przedmiotu, dziecko uczy nauczyciela swojego podmiotu.

15.45 – 16.45 Karolina Kotorowicz-Jasińska

Ocenianie kształtujące na lekcji języka obcego – więcej korzyści niż wyzwań

Ocenianie kształtujące jest stosowane w światowej edukacji już od wielu lat. Chociaż w polskich szkołach publicznych jest często wymogiem formalnym, ograniczonym jedynie do kilku popularnych procedur – i jako takie jest często krytykowane – ma ono ogromny potencjał przeprowadzenia efektywnego procesu nauczania języka obcego.
Sesja poświęcona będzie technikom stosowanym w procesie oceniania kształtującego oraz płynącym z nich korzyściom. Pokażę Państwu:

  • jak wspierać kompetencje uczniów poprzez mądre ocenianie
  • jak motywować poprzez odpowiedni dobór metod ewaluacji
  • jak konstruować informację zwrotną, aby wywarła pozytywny wpływ na proces dydaktyczny.

Podzielę się z Państwem wieloma sprawdzonymi i praktycznymi pomysłami na realizację oceniania kształtującego na zajęciach językowych.

16.45 – 17.00 Zakończenie

Zarejestruj się
Zobacz listę prelegentów

Darowizna

Zapraszamy wszystkich, którym bliskie są cele i idea Fundacji o wsparcie finansowe chociażby najmniejszą kwotą.

Przekaż darowiznę