13 lutego 2017

Prelegenci

Dr Joanna Femiak

Temat wystąpienia: Nauczyciel – to brzmi dumnie!  Czyli blaski i cienie nauczania dzieci w szkole językowej (i nie tylko)

Dr Joanna Femiak – psycholog i filozof, trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wieloletni trener, coach i doradca ds. zarządzania personelem. Podczas swoich szkoleń łączy umiejętności psychologa, praktykę trenera z wiedzą pięknej dziedziny, jaką jest filozofia. Maksyma, która jej towarzyszy w pracy i życiu to: „Co sobie uświadamiasz to kontrolujesz, to, czego sobie nie uświadamiasz kontroluje ciebie” A. de Mello. Projektuje i wspiera instytucje we wprowadzaniu systemów HR w firmach. Doktorat z antropologii filozoficznej obroniła na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Bada zagadnienia związane z edukacją dorosłych, samoświadomością i szeroko rozumianym rozwojem. W Personnel Training Institute monitoruje działalność merytoryczną i administracyjną Instytutu, czuwa nad jego rozwojem. Kreuje nowe rozwiązania i projekty edukacyjne dla nauczycieli i dyrektorów szkół – odpowiadające na potrzeby branży edukacyjnej.

 

Br. Piotr Wardawy

Temat wystąpienia: Duchowość dziecka

Br. Piotr Wardawy, ukończył studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od zawsze pracował z ludźmi i dla ludzi. W szkole średniej był harcerzem w ZHR. Zdobył kilkuletnie doświadczenie kaznodziejskie w duszpasterstwie przedszkolaków. Prowadzi rekolekcje dla dzieci i młodzieży uwzględniające aspekt przeciwdziałania i profilaktyki uzależnień, współpracuje z DDA i DDD.  Czymś, co szczególnie go pociąga, to odkrywanie sensu życia tam, gdzie wydaje się, że go nie ma. Przyjaciel  i konsultant w Personnel Training Institute.

 

Dr Karolina Kotorowicz-Jasińska

Temat pierwszego wystąpienia: Nowa szkoła – nowe wyzwania. O zmianach w podstawie programowej i ich praktycznych konsekwencjach
Temat drugiego wystąpienia: Ocenianie kształtujące na lekcji języka obcego – więcej korzyści niż wyzwań

Dr Karolina Kotorowicz-Jasińska  jest nauczycielem języka angielskiego z wieloletnim stażem. Doświadczenie zdobywała, ucząc uczniów w różnych wieku, na wielu poziomach zaawansowania: akademickim w instytucie filologii angielskiej, podstawowym i zaawansowanym w szkołach prywatnych i międzynarodowych. Obecnie pracuje w Canadian School of Warsaw jako nauczyciel języka angielskiego. Od wielu lat Karolina związana jest z wydawnictwem Macmillan Education, dla którego przeprowadziła wiele szkoleń metodycznych oraz napisała szereg materiałów dydaktycznych.

 

Anna Jadach

Temat wystąpienia: Dysfunkcje, co niepokoi, co z tym zrobić

Anna Jadach – logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog, psychoterapeuta. Magister rehabilitacji ruchowej, absolwentka: Studium Logopedii na Uniwersytecie Warszawskim, Studium Emisji i Higieny Głosu na Uniwersytecie Gdańskim oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie. Ukończyła: kurs I i II stopnia Integracji Sensorycznej w PSTIS, kurs I i II stopnia Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji w Stowarzyszeniu „Mówić bez słów” i „Rozumieją nas”.  Zajmuje się terapią i diagnozą logopedyczną dzieci i dorosłych, terapią i diagnozą integracji sensorycznej, terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wieloletni specjalista  i trener związany  Personnel Training Institute.

 

Marcin Korowaj

Temat wystąpienia: Zachowania dziecka jak je rozumieć? czyli rzecz o stylach przywiązania

Marcin Korowaj – pedagog, terapeuta, trener. Ukończył pedagogikę specjalną – resocjalizację i wspomaganie rodziny na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jest certyfikowanym Specjalistą ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przez PARPA. Ukończył kurs psychoterapii krótkoterminowej  skoncentrowanej na rozwiązaniach I i II stopnia (TSR, ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT). Jestem członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Swoją praktykę zdobywał w organizacjach pozarządowych jak Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia czy Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz w placówkach publicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doradca i trener Personnel Training Institute w obszarze przeciwdziałania przemocy edukacyjnej, budowania więzi w środowisku szkolnym między nauczycielem a uczniami.

Zarejestruj się
Zobacz harmonogram konferencji

Darowizna

Zapraszamy wszystkich, którym bliskie są cele i idea Fundacji o wsparcie finansowe chociażby najmniejszą kwotą.

Przekaż darowiznę